วันหยุดเดือนตุลาคม 2565

สารบัญ

ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นทางพิเศษหรือทางพิเศษ รวม 3 เส้นทาง ดังนี้

  • ทางพิเศษเฉลิมมหานคร 19 ด่าน
  • ทางหลวงหมายเลข 31 เช็ค
  • ทางพิเศษอุดรธานี 10 ด่าน

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร) เวลา 00:01 น. 24.00 น. ในวันที่ 1 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟใต้ดินกรุงเทพ จำกัด (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ร่วมกันปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานโครงการสำหรับ ทางหลวงในระยะที่สอง (ทางพิเศษศรีรัช รวมทั้งส่วน ง) และสัญญาทางพิเศษสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ปรับปรุงใหม่ เพื่อรองรับการเดินทางของผู้คนในวันหยุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้ใช้มอเตอร์เวย์ กทพ. 1543